Alla lysrörslampor fasas ut under 2023

Utfasning lysrörslampor

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor. Det innebär att alla raka lysrör (T5 och T8), kompaktlysrör och cirkellysrör för allmänbelysning kommer att fasas ut från marknaden under 2023.

Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad genom Ekodesign-förordningen. Att ovanstående ljuskällor fasas ut innebär att man efter den 24 augusti 2023 inte får sätta ut nya sådana på marknaden inom EU. De kvarvarande lagren får säljas ut och produkter som redan är installerade får fortsätta användas.

Miljöbelysning kan erbjuda ersättningsljuskällor i LED för i stort sett samtliga befintliga ljuskällor. Med vår kompetens och behörighet renoverar vi och konverterar era befintliga armaturer. En stor kostnadsbesparing och minimal miljöpåverkan.

Miljövänligt

Viktiga datum

24 februari 2023
Kompaktlysrör och Cirkellysrör T5

24 Augusti 2023
T8 och T5 lysrör

1 September 2023
Halogenlampor

Miljöbonus

Vill du veta mer?

Kontakta oss på 08-120 039 80 eller info@miljobelysning.nu

Erbjudande Miljöbonus

Det ska vara förmånligt att välja ett miljövänligt alternativ

Vid val av ljuskälla är LED ett av de bästa alternativen för miljön – och plånboken. LED-belysning förbrukar avsevärt mindre energi än ett vanligt kvicksilverlysrör men ger samma effekt. LED bidrar också till att minska kostnaden för underhåll tack vare sin långa livslängd.

Just nu erbjuder vi alla Miljöbelysnings kunder som ersätter T5- T8-lysrör samt lågenergilampor till vår LEDbelysning med 10:- i återbäring per ljuskälla.

Så här går det till

Miljöbonusen dras av direkt på fakturan från miljöbelysning efter godkänd installation.