Felanmälan

Välkommen till miljöbelysnings felanmälnings sida, har du upplevt fel eller avvikelser kontakta gärna oss genom att skicka in en
felanmälan nedan.

Fel åtgärdas normalt inom 1 vecka efter att felanmälan har gjorts.

Du kan också ringa oss

 

Stockholm: 08-120 039 80

Göteborg: 031-790 41 00

Malmö: 040-633 77 80

SÅ LÅNG TID TAR DET ATT LAGA TRASIG BELYSNING

När vi får din felanmälan om trasig belysning bedömer vi hur akut felet är och vad det beror på.

Vi åtgärdar direkt när det gäller

  • Fel som utgör fara för liv eller egendom, till exempel risk för elektriska stötar
  • Stora områden eller flera vägar inom ett område som är helt släckta.

Vi åtgärdar inom 1 vecka när det gäller

  • Trasiga lampor på gång- och cykelväg eller trapphus
  • En helt mörklagd gata
  • Omfattande vandalisering.

Vi åtgärdar inom 2 veckor när det gäller

  • Fel på enstaka lampor.

Vi åtgärdar inom 6 veckor när det gäller

  • Fel som kräver mer omfattande reparationer, till exempel vid kabelfel.