Brf Kanaltorget 1

Brf Kanaltorget 1

Brf Kanaltorget 1

Brf Kanaltorget 1, Stavaredsgatan 1B, Göteborg

Brf Kanaltorget 1

Trapphusbelysning, stolpar samt fasadbelysning i befintlig armatur.