Zaptec Pro 2

Zaptec Pro

Zaptec Pro är marknadens säkraste och mest flexibla laddstation. Laddstationen har ett helt unikt sätt att balansera mellan 1- och 3-fasladdning. Detta gör det möjligt för laddsystemet att utnyttja den tillgängliga strömmen effektivare än andra laddstationer.