zpark laddbox motorvärmare

Kombicentral / Motorvärmare

zpark laddbox motorvärmare

Kombicentral/Motorvärmare

zpark laddbox motorvärmare

Det finns en enorm efterfrågan för laddstationer på marknaden men få rimliga alternativ här är lösningen! Konvertera era befintliga motorvärmarcentraler till kombicentraler med möjlighet att ladda elbilar utan att gräva! Det finns möjlighet att debitera de som använder både motorvärmaruttagen och laddbilsuttagen per kwh. Vår helhetslösning har även en inbyggd intelligens så det alltid levererar maximal möjlig effekt utan att lösa ut någon säkring.